Thermofloc - Intelligens hőszigetelés

Hangszigetelés -Thermofloc szigetelő granulátum

A Thermofloc kiválóan alkalmas hangszigetelésre is, vagyis emeletközi födémekbe ajánlható, ahova házilag is beépíthető. A szigetelő granulátum a legújabb vizsgálatok alapján az 50 MN/m2 tartományig terjedő szilárdsági osztályba sorolható be. Ezáltal az esztrich réteggel kiegészített födémekre 22 dB értékű súlyozott lépéshangnyomásszint csökkenés adódik.

Ez mit jelent? Semmit se fogunk hallani a felettünk zajló járkálásból?

De, csak sokkal kevésbé. A decibelben mért lépéshangnyomásszint csökkentés a lépéshang csökkenés mértéke, vagyis a korábban jól hallható lábdobogásból gyengén hallható járkálás lesz, a nornál járkálás pedig már nem hallható.

A DIN 4109 szabványban különböző zajféléket különböztetnek meg.

  • Léghang - a levegőben terjedő hang.
  • Testhang - a szilárd anyagok belsejében terjedő hang.
  • Lépéshang - az a hang, amely egy födém, lépcső, vagy hasonló bejárásával keletkezik, és részben léghangként a szomszédos helyiségben válik hallhatóvá (43-80 dB a csendes járkálástól a bútortologatásig).

A hangszigetelés feladata, hogy az épületek használóit a megengedhetetlenül hangos zajoktól védje. Az erre vonatkozó követelményeket az EU-ban elfogadott DIN 4109 szabványban határozták meg.

A környezeti zajok észlelése nagyon szubjektív. Két különböző, de azonos hangerejű zajt éppúgy érezhetünk kellemesnek (zene), ahogy kellemetlennek (ütve fúró). Ugyanaz a hangforrás is eltérő érzést válthat ki különböző emberekből (hangos zene egy diszkóban). A kellemetlen hangokat zajnak nevezzük, ennek kivédése a hangszigetelés feladata.

A modern mérési eljárásokkal pontosan lehet mérni a hangrezgéseket. A fül és az érzés közötti utat azonban nem lehet mérőműszerekkel átérezni. Mivel az ember az emberi hallás frekvenciatartományában (kb. 16-tól 20.000 Hz-ig) nagy különbségeket képes érzékelni, a hangnyomás-ingadozás abszolút megjelölése helyett a zajszintet decibelben (dB) mérik.
A hang erőssége azonban nemcsak a nyomásingadozásoktól függ, hanem a zaj frekvenciájától is. Például a beszédhang frekvenciája 200 és 8000 Hz között van, a zajszintje pedig 30 és 70 dB között.

Hogy egy zaj hangerősségét egyetlen számmal lehessen osztályozni, egy, az emberi hallásérzékeléshez igazodó értékelést vezettek be. A DIN 4109 1.sz. mellékletének táblázatai tartalmazzák a vasbeton- és fafödémekre vonatkozó, laboratóriumban mért értékeket. A fa és a beton egyébként egyaránt kiváló hangvezetők (míg a levegő vagy a víz nem), ezért is kell az emeletek között hangszigetelésről gondoskodni. A tervezés, vagy a kivitelezés hibáját jelzi, ha a hangszigetelés nem felel meg a DIN 4109 számú szabvány által előírt minimális lépés hangnyomásszintnek - ez 48 db, amelynél kisebb érték a jó, minél kisebb, annál jobb a hangszigetelés.

Hangszigetelő pellet